Day

december 21, 2020
21
dec

Kommunikation kring tävlingarnas status

Det har nu beslutats att kommunikation kring tävlingarnas status kommer meddelas vid två tillfällen inför tävlingarna, 25 januari och 8 februari. Den 8 februari kommer besked ges om förberedelserna fortsätter eller avbryts. Avbryts tävlingarna 8 februari kommer inte arbetet återupptas oavsett hur restriktionerna ser ut vid tiden för tävlingarna.
Read More
21
dec

Nytt tävlingsprogram

Tillsammans med Svenska Skidförbundet har arrangerande Gellivare Skidallians beslutat att göra förändringar i ursprungligt tävlingsprogram. Detta för att minimera COVID-19 virusets spridningsrisk samt säkra evenemangets genomförande. Programmet innebär att: Volkswagen Cup inte arrangeras samtidigt som Junior-SM. Tävlingarna utökas till fler dagar. H/D 17-18 tävlar inte samma dagar som H/D19-20 Stafetterna stryks
Read More