Kommunikation kring tävlingarnas status

Det har nu beslutats att kommunikation kring tävlingarnas status kommer meddelas vid två tillfällen inför tävlingarna, 25 januari och 8 februari.

Den 8 februari kommer besked ges om förberedelserna fortsätter eller avbryts. Avbryts tävlingarna 8 februari kommer inte arbetet återupptas oavsett hur restriktionerna ser ut vid tiden för tävlingarna.