Med stöd från

Arrangörer

Ski-Camp Gällivare
Snölagring 2021
Träningsläger
Spårkartor
Bo här
Historik 2017 - 2020

Gällivares naturliga förutsättningar gör att de första spåren med natursnö brukar kunna öppnas redan i början november. Både på tuffa tävlingsspår och på det mycket populära böljande spåren på Golfbanespåren i Malmberget.

På Hellnerstadion finns en väl utbyggd infrastruktur med vallabodar och en stadionbyggnad med tillgång till konferenslokaler, gym och träning på skidband inomhus, både för klassisk åkning och skejt på rullband från kända Rodby.

Landslagsgrupper från hela världen har upptäckt den högkvalitativa skidprodukt som Gällivare kan erbjuda och kommer gärna hit för att träna på tidig snö och finslipa formen inför världscupssäsongen.

 

Snölagring 2021

I januari 2021 kommer projekt tillverka och lagra snö för att läggas ut till november 2021. Detta kommer garantera en tidig start på skidsäsongen i Gällivare oavsett som natursnö och kyla dröjer. Projektets mål är att lagra 15 000 – 20 000 m3 snö.

 

Vill du veta mer?

Följ utvecklingen under fliken ”Snölagring 2021”

Frågor kan ställas till markus@sporteventgellivare.com

2021 års lagring av snö startade på allvar måndagen den 18:e januari. Det bjöds på perfekta förhållanden, med näst intill vindstilla och -20 grader kallt. I fyra dygn tillverkades det snö i ihållande låga temperaturer och det pausades endast ett fåtal gånger för att flytta kanonerna till nya positioner. 

Tyvärr kom sedan tillverkning till ett tvärt och plötsligt slut. Efter felsökning konstaterades ett totalhaveri på huvudpumpen nere vid sjön Harrträsk. Idag en vecka senare är vägen framåt fortfarande oklar. Det jobbas parallellt med flera alternativ för fortsättningen. To be continued…

 

 

 

Gällivare kan erbjuda ett brett alternativ av boenden för er vistelse i samband med Junior-SM. Allt från hotell i olika klass till vandrarhem, campingstugor samt privata hus och stugor.

 

 

Via Gällivare Turistcenter finner ni förslag på olika boenden. Gällivare turistcenter sköter dessutom förmedling av privata boendealternativ i olika former.

För mer information besök: www.welcometogallivare.com/boende/
E-post: info@welcometogellivare.com
Telefon: 0970-102 20

Snölagringsprojektet inleddes under senhösten 2016 med markarbeten då två lagringsplatser på Hellnerstadion iordningställdes. Den ena lagringsplatsen förlades till en grop med skyddande terräng runt om, den andra mer öppet i en sluttning som tidigare fungerat som glidtestbacke.

Under januari-februari 2017 producerades ca. 30.000 kubikmeter konstsnö på de två iordningställda lagringsplatserna på Hellnerstadion som sedan täcktes med ett isolerande lager av sågspån för att stå emot sol, värme och regn. Högarna mättes in med GPS för att volymbestämmas.

15 oktober gjordes en ny inmätning av högarna och trots en extremt regnig sommar och höst lyckades vi behålla 70% av snön. I slutet av oktober avtäcktes högarna och snön transporterades ut i spårsystemet.

1 november öppnades spåren på Hellnerstadion. Den tidiga säsongsstarten lockade landslag från bl.a Ryssland, Kanada, Kazakstan, Japan och Polen till Gällivare för träningsläger. Det svenska landslaget valde också att lägga den sista finslipningen av formen inför världscuppremiären till de tuffa banorna på Hellnerstadion.

17-19 november arrangerades den officiella svenska säsongspremiären på Hellnerstadion. Hela det svenska landslaget och en stor del av den övriga världseliten fanns på startlinjen i tävlingarna som direktsändes i SVT.

Erfarenheter från det första försöket med snölagring visade att ytorna inte vara riktigt optimala, utrymmet för maskinerna som ska avtäcka högarna är inte tillräckligt stort för att spånet ska kunna tas tillvara på ett bra sätt. Därför togs beslut att gör ett års uppehåll med snölagringen och under sommaren 2018 justerades ytorna för att skapa bättre utrymme för både snö och maskiner.

I januari 2019 startades produktion för att fylla upp lagren till säsongspremiären i månadsskiftet oktober-november. Det rejält kalla vädret gjorde att vi på bara drygt två veckor lyckades spruta ihop ca 30.000 kubikmeter snö. I slutet av april gjordes GPS-inmätning och spåntäckning.

Under sommaren inspekterades högarna upprepade gånger för att i ett tidigt skede kunna upptäcka eventuell sprickbildning i spåntäcket och åtgärda detta genom att kratta ytan. Detta görs för att förhindra att snöytan blottläggs och utsätts för solljus och kratrar bildas där vatten kan samlas och påskynda nedsmältningen.

I slutet av oktober när marken börjat tjäla togs beslut om att börja avtäckningen av högarna och utkörning av snön. En ny inmätning av högarna visade att 80% av snön fanns kvar vilket var ett mycket positivt resultat.

Tyvärr orsakade ett kraftigt regnväder veckan innan avtäckningen problem. Hela spåntäckets tjocklek blöttes upp och innan det hann torka kom närmare två decimeter snö vilket medförde avtäckningen blev komplicerad. Spånet blev till en kletig gröt som ville fastna i både grävmaskinens skopa och på dumprarnas flak vilket gjorde avtäckningsarbetet tidsödande.

Den planerade lagringen av spånet i en stor hög fick omvärderas eftersom det blöta spånet riskerade att frysa ihop i en jättelik isklump som inte skulle tina på en sommar. Istället kördes spånet iväg till en större öppen ytan och tippades ”lass i lass”. Förhoppningen med denna åtgärd är att spånet ska hinna tina upp och torka under sommarmånaderna för att kunna återanvändas vid nästa lagringstillfälle som planeras till 2021.

Utkörningen av den lagrade snön gick helt enligt plan och under de första dagarna i november kunde spåren på Hellnerstadion öppnas för åkning. Precis som 2017 var intresset från internationella lag att förlägga träningsläger på tidig snö till Hellnerstadion. Förutom det svenska landslaget fanns lag från bl.a Schweiz, Polen, Mongoliet, Kina och Kanada på plats för att finslipa formen inför världscuppremiären i Finland i slutet av november.

22-24 november arrangerades den tv-sända officiella svenska skidpremiären och tack vare den lagrade snön kunde vi erbjuda tävlingsförhållanden av absolut högsta klass.

Den begränsade tillgången på hotellrum p.g.a den pågående samhällsomvandlingen medförde dock att vi inte kunde ta emot så många lag som vi önskat. Med anledning av detta har SportEvents styrelse också fattat beslut om att göra ett uppehåll i snölagringen under 2020 och istället satsa på detta inför säsongsstarten 2021 då tillgången på boende förhoppningsvis har förbättrats.