Vårskidåkning Gällivare

Snön ligger fortfarande djup och skaren är riktigt hård att åka skidor på, om man så vill dygnet runt. Vad gäller skidspår prepareras ännu Dundret Runt spåret 3 mil, spåren vid Hellnerstadion och kring topparna på Dundret. Allt detta görs dock något sporadiskt. 
 
Just nu rekommenderas skaren mer än preparerade spår! Ge er ut på upptäcktsfärd med start på gården. Eller ta er ut på Dundret sluttningar och på intill liggande myrar. Möjligheterna är oändliga i alla väderstreck!
 
Uppdaterat 2021-05-03
 

 

Spårrapporter

Lämna en spårrapport även du! Tillsammans kan vi hjälpas åt att ge den allra bästa lägesbilden över Gällivares skidspår. Alla rapporter är uppskattade – oavsett om det är korta rapporter eller mer utförliga rapporter.

Hittar du felaktigheter på något skidspår kan du själv rapportera detta via www.skidspar.se. Du kan också höra av dig till ski@skigallivare.se så för vi uppgifterna vidare.  Saknar du något skidspår som inte syns här eller inte finns på skidspar.se. Lägg till anläggningen och spåret på skidspar.se och meddela oss så lägger vi till det även här.

Senaste rapporten Gällivare

Spårrapporter

Lämna en spårrapport även du! Tillsammans kan vi hjälpas åt att ge den allra bästa lägesbilden över Gällivares skidspår. Alla rapporter är uppskattade – oavsett om det är korta rapporter eller mer utförliga rapporter.

Hittar du felaktigheter på något skidspår kan du själv rapportera detta via www.skidspar.se. Du kan också höra av dig till ski@skigallivare.se så för vi uppgifterna vidare.  Saknar du något skidspår som inte syns här eller inte finns på skidspar.se. Lägg till anläggningen och spåret på skidspar.se och meddela oss så lägger vi till det även här.

Senaste rapporten Gällivare

Om spåret
Klassiska Dundret Runt spåret.  Första 5 km delas med skoterled, var uppmärksam vid krön och kurvor. Därefter tar stora myrar vid ända tills man kommer fram till E45:an efter ca 17 km åkning. Bitvis driver spåret på myrarna snabbt igen vid lite vind. När man kommer ut till vägen och viker tillbaka längs med Dundrets västra slutning bjuds det på banans mest kuperade del fram till Femmanvägen. Härifrån med 5km till mål har man mestadels lätt utför.

Vid Kelva ungefär halvvägs finns stora vindskydd med gott om plats för en stunds paus i solen.

Vintern 2021 kommer inte 5 milen Dundret Runt att spåras. 

Om spåret
Lättåkt skidrunda som letar sig runt hela centrala Gällivare och Malmberget, 21 km lång. De flesta andra spår ansluter till detta skidspår. Till stora delar elljus.

(Profilen ger en god bild av spårets kupering, faktiska höjdangivler är dock i många fall felaktiga)

Om spåret
Lättåkt elljusspår med varierande skidåkning. Rundslingan på golfbanan 1,3 km. Mosebackespåret 2,2 km

(Profilen ger en god bild av spårets kupering, faktiska höjdangivler är dock i många fall felaktiga)

Om spåret
Träningslinga med fina klassiska åkbackar i centrala Gällivare. Friidrottshallen är bra utgångspunkt.

(Profilen ger en god bild av spårets kupering, faktiska höjdangivler är dock i många fall felaktiga)

Om spåret
Långa flackare stigningar blandat med mer lättåkta flacka partier.

(Profilen ger en god bild av spårets kupering, faktiska höjdangivler är dock i många fall felaktiga)

Om spåret
Mix av tuffa tävlingsbanor och stigningar på Dundret slutningar och mer lättåkta alternativ ner mot myrmark. Anslutningar mot Kommunrundan, Dundret Runt spår och 5:an Vägen.

(Profilen ger en god bild av spårets kupering, faktiska höjdangivler är dock i många fall felaktiga)

Om spåret
Varierande träningslingor som bjuder på all typ av skidåkning. Anslutning finns från Kullespåret. 

(Profilen ger en god bild av spårets kupering, faktiska höjdangivler är dock i många fall felaktiga)

Om spåret
Tufft kuperat skidspår på slutningen ovan golfbana. Möjlighet finns att gena och korta av spåret på flera ställen.

(Profilen ger en god bild av spårets kupering, faktiska höjdangivler är dock i många fall felaktiga)

Om spåret
Varierande skidåkning på böljande golfbanor. Perfekta försäsongsspåret, tuffare backar norr om Sikträskvägen.

(Profilen ger en god bild av spårets kupering, faktiska höjdangivler är dock i många fall felaktiga)

Om spåret
Rakaste vägen till Dundrets Topp ”Åke på toppen” En riktigt lång och tuff uppförsbacke som bjuder på lika lång och härligt utförslöpa på hemvägen. 

(Profilen ger en god bild av spårets kupering, faktiska höjdangivler är dock i många fall felaktiga)

GPS spårning

Här kan du följa Gällivarekommuns pistmaskiner

GPS spårning

Här kan du följa Gällivarekommuns pistmaskiner

Om spåret
Klassiska Dundret Runt spåret.  Första 5 km delas med skoterled, var uppmärksam vid krön och kurvor. Därefter tar stora myrar vid ända tills man kommer fram till E45:an efter ca 17 km åkning. Bitvis driver spåret på myrarna snabbt igen vid lite vind. När man kommer ut till vägen och viker tillbaka längs med Dundrets västra slutning bjuds det på banans mest kuperade del fram till Femmanvägen. Härifrån med 5km till mål har man mestadels lätt utför.

Vid Kelva ungefär halvvägs finns stora vindskydd med gott om plats för en stunds paus i solen.

Vintern 2021 kommer inte 5 milen Dundret Runt att spåras. 

Om spåret
Lättåkt skidrunda som letar sig runt hela centrala Gällivare och Malmberget, 21 km lång. De flesta andra spår ansluter till detta skidspår. Till stora delar elljus.

(Profilen ger en god bild av spårets kupering, faktiska höjdangivler är dock i många fall felaktiga)

Om spåret
Lättåkt elljusspår med varierande skidåkning. Rundslingan på golfbanan 1,3 km. Mosebackespåret 2,2 km

(Profilen ger en god bild av spårets kupering, faktiska höjdangivler är dock i många fall felaktiga)

Om spåret
Träningslinga med fina klassiska åkbackar i centrala Gällivare. Friidrottshallen är bra utgångspunkt.

(Profilen ger en god bild av spårets kupering, faktiska höjdangivler är dock i många fall felaktiga)

Om spåret
Långa flackare stigningar blandat med mer lättåkta flacka partier.

(Profilen ger en god bild av spårets kupering, faktiska höjdangivler är dock i många fall felaktiga)

Om spåret
Tuffa tävlingsbanor och stigningar på Dundret slutningar. Även mer lättåkta alternativ kortare slingor samt anslutningar mot Kommunrundan, Dundret Runt spår och 5:an Vägen.

(Profilen ger en god bild av spårets kupering, faktiska höjdangivler är dock i många fall felaktiga)

Om spåret
Varierande träningslingor som bjuder på all typ av skidåkning. Anslutning finns från Kullespåret. 

(Profilen ger en god bild av spårets kupering, faktiska höjdangivler är dock i många fall felaktiga)

Om spåret
Tufft kuperat skidspår på slutningen ovan golfbana. Möjlighet finns att gena och korta av spåret på flera ställen.

(Profilen ger en god bild av spårets kupering, faktiska höjdangivler är dock i många fall felaktiga)

Om spåret
Varierande skidåkning på böljande golfbanor. Perfekta försäsongsspåret, tuffare backar norr om Sikträskvägen.

(Profilen ger en god bild av spårets kupering, faktiska höjdangivler är dock i många fall felaktiga)

Om spåret
Rakaste vägen till Dundrets Topp ”Åke på toppen” En riktigt lång och tuff uppförsbacke som bjuder på lika lång och härligt utförslöpa på hemvägen. 

(Profilen ger en god bild av spårets kupering, faktiska höjdangivler är dock i många fall felaktiga)