Spårrapporter

Lämna en spårrapport även du! Tillsammans kan vi hjälpas åt att ge den allra bästa lägesbilden över Gällivares skidspår. Alla rapporter är uppskattade – oavsett om det är korta rapporter eller mer utförliga rapporter.

Hittar du felaktigheter på något skidspår kan du själv rapportera detta via www.skidspar.se. Du kan också höra av dig till ski@skigallivare.se så för vi uppgifterna vidare.  Saknar du något skidspår som inte syns här eller inte finns på skidspar.se. Lägg till anläggningen och spåret på skidspar.se och meddela oss så lägger vi till det även här.

Senaste rapporten Gällivare

Spårrapporter

Lämna en spårrapport även du! Tillsammans kan vi hjälpas åt att ge den allra bästa lägesbilden över Gällivares skidspår. Alla rapporter är uppskattade – oavsett om det är korta rapporter eller mer utförliga rapporter.

Hittar du felaktigheter på något skidspår kan du själv rapportera detta via www.skidspar.se. Du kan också höra av dig till ski@skigallivare.se så för vi uppgifterna vidare.  Saknar du något skidspår som inte syns här eller inte finns på skidspar.se. Lägg till anläggningen och spåret på skidspar.se och meddela oss så lägger vi till det även här.

Senaste rapporten Gällivare

GPS spårning

Här kan du följa Gällivarekommuns pistmaskiner

Om spåret
Lättåkt skidrunda som letar sig runt hela centrala Gällivare och Malmberget, 21 km lång. De flesta andra spår ansluter till detta skidspår. Till stora delar elljus.

(Profilen ger en god bild av spårets kupering, faktiska höjdangivler är dock i många fall felaktiga)

Om spåret
Lättåkt elljusspår med varierande skidåkning. Rundslingan på golfbanan 1,3 km. Mosebackespåret 2,2 km

(Profilen ger en god bild av spårets kupering, faktiska höjdangivler är dock i många fall felaktiga)

Om spåret
Träningslinga med fina klassiska åkbackar i centrala Gällivare. Friidrottshallen är bra utgångspunkt.

(Profilen ger en god bild av spårets kupering, faktiska höjdangivler är dock i många fall felaktiga)

Om spåret
Långa flackare stigningar blandat med mer lättåkta flacka partier.

(Profilen ger en god bild av spårets kupering, faktiska höjdangivler är dock i många fall felaktiga)

Om spåret
Mix av tuffa tävlingsbanor och stigningar på Dundret slutningar och mer lättåkta alternativ ner mot myrmark. Anslutningar mot Kommunrundan, Dundret Runt spår och 5:an Vägen.

(Profilen ger en god bild av spårets kupering, faktiska höjdangivler är dock i många fall felaktiga)

Om spåret
Varierande träningslingor som bjuder på all typ av skidåkning. Anslutning finns från Kullespåret. 

(Profilen ger en god bild av spårets kupering, faktiska höjdangivler är dock i många fall felaktiga)

Om spåret
Tufft kuperat skidspår på slutningen ovan golfbana. Möjlighet finns att gena och korta av spåret på flera ställen.

(Profilen ger en god bild av spårets kupering, faktiska höjdangivler är dock i många fall felaktiga)

Om spåret
Varierande skidåkning på böljande golfbanor. Perfekta försäsongsspåret, tuffare backar norr om Sikträskvägen.

(Profilen ger en god bild av spårets kupering, faktiska höjdangivler är dock i många fall felaktiga)

Om spåret
Rakaste vägen till Dundrets Topp ”Åke på toppen” En riktigt lång och tuff uppförsbacke som bjuder på lika lång och härligt utförslöpa på hemvägen. 

(Profilen ger en god bild av spårets kupering, faktiska höjdangivler är dock i många fall felaktiga)

Om spåret
Lättåkt skidrunda som letar sig runt hela centrala Gällivare och Malmberget, 21 km lång. De flesta andra spår ansluter till detta skidspår. Till stora delar elljus.

(Profilen ger en god bild av spårets kupering, faktiska höjdangivler är dock i många fall felaktiga)

Om spåret
Lättåkt elljusspår med varierande skidåkning. Rundslingan på golfbanan 1,3 km. Mosebackespåret 2,2 km

(Profilen ger en god bild av spårets kupering, faktiska höjdangivler är dock i många fall felaktiga)

Om spåret
Träningslinga med fina klassiska åkbackar i centrala Gällivare. Friidrottshallen är bra utgångspunkt.

(Profilen ger en god bild av spårets kupering, faktiska höjdangivler är dock i många fall felaktiga)

Om spåret
Långa flackare stigningar blandat med mer lättåkta flacka partier.

(Profilen ger en god bild av spårets kupering, faktiska höjdangivler är dock i många fall felaktiga)

Om spåret
Tuffa tävlingsbanor och stigningar på Dundret slutningar. Även mer lättåkta alternativ kortare slingor samt anslutningar mot Kommunrundan, Dundret Runt spår och 5:an Vägen.

(Profilen ger en god bild av spårets kupering, faktiska höjdangivler är dock i många fall felaktiga)

Om spåret
Varierande träningslingor som bjuder på all typ av skidåkning. Anslutning finns från Kullespåret. 

(Profilen ger en god bild av spårets kupering, faktiska höjdangivler är dock i många fall felaktiga)

Om spåret
Tufft kuperat skidspår på slutningen ovan golfbana. Möjlighet finns att gena och korta av spåret på flera ställen.

(Profilen ger en god bild av spårets kupering, faktiska höjdangivler är dock i många fall felaktiga)

Om spåret
Varierande skidåkning på böljande golfbanor. Perfekta försäsongsspåret, tuffare backar norr om Sikträskvägen.

(Profilen ger en god bild av spårets kupering, faktiska höjdangivler är dock i många fall felaktiga)

Om spåret
Rakaste vägen till Dundrets Topp ”Åke på toppen” En riktigt lång och tuff uppförsbacke som bjuder på lika lång och härligt utförslöpa på hemvägen. 

(Profilen ger en god bild av spårets kupering, faktiska höjdangivler är dock i många fall felaktiga)

GPS spårning

Här kan du följa Gällivarekommuns pistmaskiner

När prepareras skidspåren

Nedan finner du Gällivare kommuns planerade schema för hur de tätortsnära skidspåren kommer prepareras under vintern. Avvikelser från körschema kan förekomma på grund av oförutsedda händelser. Titta alltid på GPS spårningen av pistmaskinen för att få svar på när preparering skett eller om de är på väg dit du tänker åka.

Spår som inte syns på GPS spårningen prepareras av ideella krafter, titta på spårrapporterna för respektive skidspår för aktuell status. Lämna gärna en rapport efter din skidtur. 

 

Vi väntar på aktuell servicedeklaration från Gällivare kommun.