Spårrapporter

Senaste rapporten Gällivare

När prepareras skidspåren

Nedan finner du Gällivarekommuns planerade schema för hur de tätortsnära skidspåren kommer prepareras under vintern. Avvikelser från körschema kan förekomma på grund av oförutsedda händelser. Titta alltid på GPS spårningen av pistmaskinen för att få svar på när preparering skett eller om de är på väg dit du tänker åka.

Spår som inte syns på GPS spårningen prepareras av ideella krafter, titta på spårrapporterna för respektive skidspår för aktuell status. Lämna gärna en rapport efter din skidtur. 

 

Vi väntar på aktuell servicedeklaration från Gällivarekommun.

Ytterligare skidspår kommer att tillkomma alldeles snart. Uppdatering och justeringar pågår hos skidspar.se

Spårrapporter

Senaste rapporten Gällivare

GPS spårning

Här kan du följa Gällivarekommuns pistmaskiner

GPS spårning

Här kan du följa Gällivarekommuns pistmaskiner

När prepareras skidspåren

Detta är Gällivarekommuns planerade schema för hur de tätortsnära skidspåren kommer prepareras under vintern. Avvikelser från körschema kan förekomma på grund av oförutsedda händelser. Titta alltid på GPS spårningen av pistmaskinen för att få svar på när preparering skett eller om de är på väg dit du tänker åka.

Spår som inte syns på GPS spårningen prepareras av ideella krafter, titta på spårrapporterna för respektive skidspår för aktuell status. Lämna gärna en rapport efter din skidtur. 

 

Vi väntar på aktuell servicedeklaration från Gällivarekommun.